Trotse Nories

Ons Missie, Visie en etos

Hoërskool Noordheuwel moet die mees gesogte Christelike Afrikaanse Hoërskool wees wat as skool strewe na uitnemendheid en die uitleef van ons waardes.

Missie

Ons missie moet bereik word deur:

 • Christelike moedertaalonderrig
 • Uitmuntende akademie
 • Lojaliteit, integriteit, dissipline en respek.
 • Uitnemendheid en gebalanseerdheid ten opsigte van sport, kultuur, geestelike en emosionele ontwikkeling.
 • Gelukkige, gemotiveerde en betrokke leerders en ouers.
 • Gehalte onderrig met gemotiveerde, bemagtigde en tevrede kwaliteit-personeel.

Ons Erekode

As leerlinge van Hoërskool Noordheuwel

 • bely ons die almag van God, Hy die Beskikker oor al ons weë
 • glo ons in Christus, die Saligmaker
 • staan ons vas in die handhawing van ons taal, kultuur en tradisies
 • erken ons die reg van andere tot eie identiteit
 • respekteer ons ons ouers, ons meerderes, ons gelykes en ons minderes
 • wil ons lewe en werk vir ons land en ons volk

AS SEUN eer ek die dogters van my volk
AS DOGTER huldig ek die seuns van my volk

Saam streef ons na:

 • die nakoming van ons plig op akademiese en alle ander gebiede
 • lojaliteit teenoor ons skool
 • wellewendheid teenoor andere
 • alles wat lieflik en loflik is, gekroon in Krag deur Kennis

Ons Kernwaardes

 • Christelike Afrikaanse onderrig.
 • Akademie moet uitmuntend wees en voorkeur geniet.
 • Ons glo aan integriteit, deursigtigheid, lojaliteit, dissipline en die respek vir die waardigheid van elke individu.
 • Ons bevorder massadeelname sowel as prestasiedeelname. Ons moet altyd kompeterend wees.
 • Sport, kultuur, geestelike en emosionele ontwikkeling is ewe belangrik.
 • Leerders moet gelukkig asook gemotiveerd wees om hul beste te doen en deel te neem aan alle aktiwiteite.
 • ‘n Gemotiveerde, bemagtigde en tevrede onderwyserkorps is die sleutel tot sukses.
 • Ons doen alles uitstekend en van’n hoë gehalte.

Ons Skoolwapen

 • Die drie wit heuwels onder die blou lug op die wapen, dui daarop dat ons skool gegrond is op die rotskrag van Geloof in ons God, ons volk en onsself, Liefde vir ons God en ons naaste en Hoop op wysheid en krag van Bo.
 • Die wit agtergrond is simbolies van reinheid, eerlikheid, integriteit en edelmoedigheid.
 • Die windroos is simbool van rigting en doelgerigtheid.
 • Die goue lourierblare word toegeken vir uitsonderlike prestasies en word slegs dan met die skoolwapen gekombineer

Ons Skoollied

Waar die heuwel dien as voetstuk 
en ‘n wye uitsig bied,
Staan ons skool, ons Alma Mater,
Klink van noordesy, óns lied.
Met ‘n krag-deur-kennis strewe
staan ons saam en doelgerig.
Neem ons elke dag se vorming
as ‘n voorreg, vreugde, plig

Refrein
Met die windroos in ons hande
sal ons koersvas rigting hou.
Krag-deur-kennis – as ons kompas –
Bring ons tot by Hemelblou

Vers 2
Diep geanker in die rotskrag
van wat edel is en reg,
sal ons visieryke dade
deur die tyd se eise vleg.
Laat die wind uit alle oorde
dan maar loei en newels bring.
By Noordheuwel sal vreesloos
die Geloof steeds voorwaarts dring!

Uit die Norie Annale

Die Hoërskool Noordheuwel het in Januarie 1981 sy deure oopgemaak as die derde Afrikaanse hoërskool in Krugersdorp. Op 17 November 1980, terwyl daar fluks gebou word rondom hom, maak die eerste skoolhoof – Mnr. F.de Beer – die volgende inskrywing in die skool se argief/dagboek: 
9h15: Die foon word aangeskakel en werk!
11h00: …lugbore raas, mens moet skree om mekaar te hoor– tog is dit lekker hier op die pragtige bult.

Die skool begin met ‘n bruidskat vanaf Hoërskool Jan de Klerk – ‘n volle R505,73 – asook drie van dié skool se personeellede.  Die ander sewe personeellede vanaf Monument bring die totaal op tien. 

Met ‘n nederige begin van byvoorbeeld atletiekoefeninge wat goedgunstiglik by Laerskool Kenmare plaasvind en Mnr de Beer se profetiese woorde: “Ek glo die skool sal hom binnekort op alle sportterreine laat geld,” is die Nories oorgehaal vir die reis na sukses.
Interessante staaltjies van ‘n dissiplinêre stelsel waarby leerlinge wat hulle aan klasontwrigting skuldig maak, moet gaan klippe optel (ja, elke klas het ‘n emmer uitsluitlik vir hierdie doel gehad) om die terrein voor te berei vir die sportveld, is aangeteken.  Daar was ook ‘n klip-optelkompetisie toe die grond gelykgemaak is voordat die gras op die sportterrein m.b.v. AL die Nories geplant is.

Die skoolhoof berig as volg hieroor :  ” Die skool was gesluit vir die dag.  Die leerlinge het dit geniet om nie skool toe te gaan nie, maar handewerk was duidelik vir die meeste ‘n vreemde ervaring.”

Vandag kan die oud-leerders, huidige Nories asook personeel met trots terugkyk op ongelooflike groei en ontwikkeling op akademiese-, kultuur- en sportterrein. ‘n Skool waar uitnemendheid sy eie resies hardloop, daar ‘n passie is om voluit te lewe en veilige en gelukkige leerders hulself kan tuismaak – Hoërskool Noordheuwel.  Dié hoogs geleë Afrikaans medium skool in Afrika, waar die heuwels as voetstuk dien en ‘n wye uitsig bied, se toekomsvisie is nie iets waaroor net gepraat word nie. Daar is voortdurende dinamika en die visier word gereeld hoër gestel, altyd met inagneming van die Wesrandse gemeenskap.