Waarom
Nories?

#AkademieOnsPrioriteit
#SportOnsPassie
#KultuurOnsTrots

Ons Skool

‘n Skool waar uitnemendheid sy eie resies hardloop

Matriekuitslae 2023

Aanlynregistrasies vir 2024

Die Departement van Onderwys het die datum vir aanlynregistrasies vir 2024 bekend gemaak. Registrasies open op 15 Junie 2023 om 08:00 en sluit op 14 Julie 2023.

Die Aansoek om toelating-dokumentasie wat by die skool of op die webblad beskikbaar is, kan voltooi word en dien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlynregistrasie. Aansoeke om toelating kan slegs geldig wees indien daar ‘n departementele aanlynregistrasienommer (W-nommer) toegeken is en dit op die inskrywingsvorm aangebring is.  Afskrifte van die leerder se geboortesertifikaat, beide ouers se ID’s, bewys van adres en die laaste rapport moet die aansoek om toelating vergesel. 

LET WEL: Aansoeke sal nie aanvaar word indien die vorm nie volledig voltooi en geteken is en die vereiste dokumentasie nie by die aansoek ingesluit is nie.

Die skool sluit op 23 Junie 2023. Indien die aansoekvorm en dokumentasie tydens die vakansie ingedien word, moet dit asseblief in die houer by die hoofingang geplaas word.

Boodskap van ons Hoof

Mnr. Dawie Kriel

#AkademieIsOnsPrioriteit #SportOnsPassie #KultuurOnsTrots

Die skool handaaf ‘n gesonde balans tussens akademie, sport en kultuur. Nories dien die afgelope paar jaar dié skool die  gemeenskap met trots en daar word jaar na jaar prestasies behaal, ver buite die skool se geografiese grense. Die prestasies van leerders op akademiese, kultuur– en sportgebied, sowel as die naskoolse prestasies deur oudleerders, getuig van die uitnemendheid wat kenmerkend is van die skool en van die gehalte werk wat daar gelewer word.Hierdie sukses word toegekryf aan uitstekende spanwerk tussen leerders, personeel asook ondersteunende ouerkorps.

Elke leerder is belangrik by Nories en daarom is dit noodsaaklik dat hulle almal hul volle potensiaal sal ontwikkel. Die akademiese erns word beklemtoon deur die “Nories@Work”- fasiliteit waar leerders Maandae tot Donderdae huiswerk, take of opdragte kan doen terwyl hulle wag vir vervoer of sportoefeninge. Daar is internetfasiliteite beskikbaar sowel as ‘n personeellid wat graag help.

Nories-sportmanne en -vroue blink uit op verskeie terreine en die skool gee graag erkenning aan uitblinkers, veral as dit leerders aanspoor om altyd harder te probeer. Nories het die geleentheid om deel te neem aan: rugby, hokkie, atletiek, netbal, rugby, tennis, skubaduik, rasieleiers, ruitersport, gholf, landloop, fietsry, muurbal asook skaak. Die skool spog met moderne fasiliteite soos ʼn gimnasium, astrohokkieveld, tartanatletiekbaan en is bevoorreg om provinsiale- en nasionalepresteerders in hul midde te hê. Nories wen die afgelope paar jaar die PUK-reeks.

Nories bied ook ‘n wye verskeidenheid kultuuraktiwiteite aan, waarin leerders hul kan uitleef en hul talente kan ontwikkel. Die A capella-sanggroep het al met die louere weggestap by die ATKV-streekkompetisie. Verder het die spreekkoor skoonskip gemaak was breëbors met baie toekennings by die NEA Young Performers se prestasie-toekenningsaand. Die skoolkoor neem aktief deel aan feeste en kompetisies en was ook al aangewys as ATKV se nasionale wenners in die gemengde kore-afdeling. Nories het, in samewerking met Aardklop, die Pronk Podium-toneelfees aangebied vir die Top-hoërskole in Gauteng. Debat, redenaars, skryfkompetisies drama- en talentfees is nog aktiwiteite waar leerders hulle self kan uitleef.

Die sosiale kalender by Noordheuwel is stampvol en baie geleenthede word op formele sowel as informele vlak gereël om aan elke Norie se smaak te voldoen. Sosiale ontwikkeling word ook beskou as ‘n baie belangrike komponent van die leerders se ontwikkeling en daarom word verskeie geleenthede en funksies gereël om aan hierdie behoefte by tieners te voldoen. Die Valentynsbal is ʼn hoogtepunt op die kalender en so ook Afrikaans in die Wolke – die grootste musiekfees aan die Wesrand – wat later die jaar sal plaasvind.

Mnr Dawie Kriel, skoolhoof, glo dat “gesindheid ʼn mens se perspektief bepaal en dat die hoërskooljare belangrike vormingsjare is, waartydens talente en vaardighede ontwikkel en geslyp word. Geestelike en kreatiewe horisonne word hier verbreed, in ‘n poging om gelukkige jongmense tot gelukkige, selfstandige volwassenes te transformeer.”

Nories bied beslis geleenthede vir elkeen van die 2000 leerders in die skool. By die skool respekteer leerders en personeel mekaar. Daar word hard gewerk, uitnemende prestasies word behaal, maar dit is ook hier waar elkeen sy of haar plek vind. Respek, liefde en eensgesindheid is belangrik vir Nories. Dié skool is beslis nie net passievol oor akademie, sport en kultuur nie, maar ook passievol oor die lewe! Nories, die grootste Afrikaanse skool in die wêreld, is trots op elke leerder.

Waarom Nories?

Hoërskool Noordheuwel bied ‘n skool waar uitnemendheid sy eie resies hardloop, daar ‘n passie is om voluit te lewe en waar veilige en gelukkige leerders hulself kan tuismaak.

Ons Skool

Akademie

#AkademieOnsPrioriteit

Sport

#SportIsOnsPassie

Kultuur

#KultuurOnsTrots

Sosiaal

#NoriesIsSosiaal

Akademie

#AkademieOnsPrioriteit

Sport

#SportIsOnsPassie

Kultuur

#KultuurOnsTrots

Sosiaal

#NoriesIsSosiaal

Akademie

#AkademieOnsPrioriteit

Sport

#SportIsOnsPassie

Kultuur

#KultuurOnsTrots

Sosiaal

#NoriesIsSosiaal

Ons Visie

Hoërskool Noordheuwel moet die mees gesogte Christelike Afrikaanse Hoërskool wees wat as skool strewe na uitnemendheid en die uitleef van ons waardes.

Ons Missie

 • Christelike moedertaalonderrig
 • Uitmuntende akademie
 • Lojaliteit, integriteit, dissipline en respek.
 • Uitnemendheid en gebalanseerdheid ten opsigte van sport, kultuur, geestelike en emosionele ontwikkeling.
 • Gelukkige, gemotiveerde en betrokke leerders en ouers.
 • Gehalte onderrig met gemotiveerde, bemagtigde en tevrede kwaliteitpersoneel.

Ons Waardes

 • Christelike Afrikaanse onderrig.
 • Akademie moet uitmuntend wees en voorkeur geniet.
 • Ons glo aan integriteit, deursigtigheid, lojaliteit, dissipline en die respek vir die waardigheid van elke individu.
 • Ons bevorder massadeelname sowel as prestasiedeelname. Ons moet altyd kompeterend wees.
 • Sport, kultuur, geestelike en emosionele ontwikkeling is ewe belangrik.
 • Leerders moet gelukkig asook gemotiveerd wees om hul beste te doen en deel te neem aan alle aktiwiteite.
 • ‘n Gemotiveerde, bemagtigde en tevrede onderwyserkorps is die sleutel tot sukses.
 • Ons doen alles uitstekend en van’n hoë gehalte.

Afrikaans In die Wolke