Bellrylaan, Noordheuwel, Krugersdorp, 1740, Tel: +27(0)11 954 1032, GPS -26.096486, 27.808242 info@nories.co.za

NUWE NORIES

INSKRYWING

Die Departement van Onderwys se aanlyn registrasies vir voornemende Gr 8's vir 2020 open op 13 Mei 2019 en sluit op 15 Julie 2019. Aansoek om toelating’ dokumentasie wat by die skool of op die webblad beskikbaar is, kan voltooi word en dien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlyn registrasie.   Aansoeke om toelating kan slegs geldig wees indien daar ‘n Departementele aanlynregistrasienommer (‘WA’ nommer) toegeken is en dit op die inskrywingsvorm aangebring is.  Afskrifte van die leerder se geboortesertifikaat, beide ouers se ID’s, bewys van adres en laaste rapport moet ook die aansoek om toelating vergesel.

 

TOELATING

Vereistes

Prosedure

Voornemende leerlinge voltooi 'n aansoekvorm. Voorkeur word verleen aan leerlinge binne ons voedingsarea. Die uitvoering hiervan word aan die skoolhoof gedelegeer. Die beheerliggaam kan van tyd tot tyd die toelatingsvereistes hersien en wysig soos die behoefte daarvoor mag ontstaan.

Onderneming deur ouers en leerlinge

Ouers en leerlinge onderneem by inskrywing tot hierdie inrigting om die toelatingsvereistes en verpligtinge wat dit meebring te aanvaar. Dit behels die volgende:

Inskrywings- en skoolfooie

Die maandelikse skoolfooie en betalingsopsies is beskikbaar onder Finansies.

Nories Roadshow 2019

Om ‘n hoërskool te kies, is een van die belangrikste besluite om te neem. Nories besoek jaarliks al die laerskole in ons voerarea met die welbekende Norie Roadshow. Die Norie Roadshow vind hierdie jaar plaas op 20 en 21 Februarie wanneer Gr11 Norie verteenwoordigers die omliggende laerskole sal besoek. Norie opedag is op 6 Maart 2019. Hou hierdie spasie dop vir meer inligting..

GR 8 INSKAKELINGSPROGRAM

Geen “ontgroening” vind plaas nie. 'n Vooraf beplande inskakelingsprogram word gedurende die eerste week van die nuwe jaar deur die gr. 8-leerders gevolg. Hierdie program het ten doel om die nuwe leerders sosiaal in te skakel en hulle vertroud te maak met die skoolstelsel. Dit word afgesluit met ‘n Gr 8-konsertproduksie wat die ouers kan bywoon. Voornemende gr 8-leerders ontvang reeds in Oktober/November 'n inskakelingspakkie wat hulle van die nodige inligting voorsien.By Nories wil ons graad hê dat alle graad 8’s moet welkom voel! Ons het elke jaar ‘n spesifieke tema en hierdie jaar is  hulle die Dobbertjies. Op die stadium dobber hulle en is “hulpeloos” maar hier by Nories gaan hulle leer om te swem. Elkeen sal met tyd sy/haar plekkie vind en deel word van Nories.

Ons wil graag hê dat elke graad 8 trotse leerders moet wees en ‘n passie vir die skool sal hê.

Die Dobbertjiess het gearriveer by Nories...reg vir Graad 8.

Die nuwelinge het die versigtig-opgewonde die water van hul nuwe dam aangedurf.

Die Norieraad het seker gemaak dat die nuwelinge welkom voel.

Graad 8 ouers en onderwysers het kans gekry om mekaar te ontmoet by die Gr8 ouerbraai

Die Norieraad maak seker dat die ouerbraai ook vir die Gr8's groot pret is met 'n waatlemoenfees.