Bellrylaan, Noordheuwel, Krugersdorp, 1740, Tel: +27(0)11 954 1032, GPS -26.096486, 27.808242 info@nories.co.za

NUWE NORIES

INSKRYWING

Die Departement van Onderwys se aanlyn registrasies vir 2019 open op Maandag 16 April 2018 en sluit op 28 Mei 2018 vir voornemende Graad 8's. Aansoek om toelating’ dokumentasie wat by die skool of op die webblad beskikbaar is, kan voltooi word en dien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlyn registrasie.   Aansoeke om toelating kan slegs geldig wees indien daar ‘n Departementele aanlynregistrasienommer (‘WA’ nommer) toegeken is en dit op die inskrywingsvorm aangebring is.  Afskrifte van die leerder se geboortesertifikaat, beide ouers se ID’s, bewys van adres en laaste rapport moet ook die aansoek om toelating vergesel.

 

TOELATING

Vereistes

Prosedure

Voornemende leerlinge voltooi 'n aansoekvorm. Voorkeur word verleen aan leerlinge binne ons voedingsarea. Die uitvoering hiervan word aan die skoolhoof gedelegeer. Die beheerliggaam kan van tyd tot tyd die toelatingsvereistes hersien en wysig soos die behoefte daarvoor mag ontstaan.

Onderneming deur ouers en leerlinge

Ouers en leerlinge onderneem by inskrywing tot hierdie inrigting om die toelatingsvereistes en verpligtinge wat dit meebring te aanvaar. Dit behels die volgende:

Inskrywings- en skoolfooie

Die maandelikse skoolfooie en betalingsopsies is beskikbaar onder Finansies.

Nories Roadshow 2018

Om ‘n hoërskool te kies, is een van die belangrikste besluite om te neem. Nories besoek jaarliks al die laerskole in ons voerarea met die welbekende Norie Roadshow. Hou hierdie spasie dop m te sien wanneer is die Noreis Roadshow 2018. In 2017 het die Norie graad 11's, soos elke jaar, nuwe voornemende Nories by die omliggende laerskole besoek. Vir videos en foto's besoek ons Youtube en Facebook blaaie.

GR 8 INSKAKELINGSPROGRAM

Geen “ontgroening” vind plaas nie. 'n Vooraf beplande inskakelingsprogram word gedurende die eerste week van die nuwe jaar deur die gr. 8-leerders gevolg. Hierdie program het ten doel om die nuwe leerders sosiaal in te skakel en hulle vertroud te maak met die skoolstelsel. Dit word afgesluit met ‘n Gr 8-konsertproduksie wat die ouers kan bywoon. Voornemende gr 8-leerders ontvang reeds in Oktober/November 'n inskakelingspakkie wat hulle van die nodige inligting voorsien. In 2018, was die verwelkomingsprogram die begin van 'n reis vir die Gr8's, die "Reisgenotters", gaan neem tot n 2022 as hulle matriek is.

Die Reisgenotters het gearriveer by Nories...reg vir Graad 8.

Die nuwelinge het die versigtig-opgewonde hulle nuwe reis deur die skoolhekke betree.

Die Norieraad het seker gemaak dat die nuwelinge welkom voel.

Normsport vir Graad 8's - verspring, hoogspring, gewigstoot...ag noem maar op.

Die Norieraad maak seker dat 'n eerste atletiekdag by Nories groot pret is.