Bellrylaan, Noordheuwel, Krugersdorp, 1740, Tel: +27(0)11 954 1032, GPS -26.096486, 27.808242 info@nories.co.za

FINANSIES

ONDDERRIGGELD 2021

Onderriggeld word jaarliks bepaal en is maandeliks vooruitbetaalbaar voor die 7de van die maand. Die totale bedrag moet nie later nie as die 1e Desember inbetaal wees.

Eerste betaling betaalbaar voor die skool open in Januarie 2021  =  R3300-00
11 paaiemente van R2630 = R28 930.00
Totale skoolgeld vir 2021 - R32 230 per leerder

Indien totale bedrag voor 31 Maart 2021 betaal word, ontvang u 'n korting van R1500. Die totale bedrag betaalbaar is dan R30 730.00. Debietordervorms is by die kantoor beskikbaar.

Betalingsopsies

Bankbesonderhede

Hoërskool Noordheuwel
Nr: 310391255
Tak: ABSA Krugersdorp
Takkode: 632005
Tipe rekening: Tjek
Kwitansies word voorsien.

Busvervoer

Buskaartjies is beskikbaar by me Daleen Holton.
Betalings vir buskaartjies kan kontant gedoen word by me Holton of inbetaal word deur middel van EFT in die skool se bankrekening (details regs):
Meld asb die leerder se naam  en faks die bewys na 087 234 3986 vir aandag me Holton of epos dit na daleen@nories.co.za.

Fooie VIR 2021

Enkelritte: R45.00 per rit. Kaartjies is oordraagbaar

Tien ritte: R400.00 vir 10 ritte.

Maandkaartjie: R55.00 vir 2 ritte p/dag x aantal skooldae in maand. Kaartjies is nie oordraagbaar nie.

SNOEPIE

Snoepie debietkaarte waarop u snoepiegelde kan deponeer is beskikbaar. Betalings moet in die vlg rekening gemaak word:

Krag DOB Snoepie
Nr: 4077282835
Tak: ABSA Krugersdorp
Takkode: 632005
Tipe rekening: Tjek

Bewys van betaling plus leerling se naam en van as verwysing moet aan Me Holton gestuur word.

Sluitkassies

Noordheuwel het 'n beperkte aantal sluitkassies beskikbaar in twee verskillende groottes, nl. gewoon en sportsluitkassies wat teen 'n jaarlikse fooi gehuur kan word.

Betaling vir 'n sluitkassie word by me Daleen Holton in die finansieskantoor gemaak en die kwitansie word dan na oom Hennie, ons faktotum, geneem om 'n sluitkassie toegeken te kry. Leerders is self verantwoordelik vir 'n slot vir die sluitkassie

Koste

Gewone kassies: R400.00 per jaar
Sportkassies: R450.00 per jaar (slegs hokkie en krieketspelers)

Geen betalings per EFT sal aanvaar word nie, slegs kontant inbetalings by die kassiere. Leerders moet 'n brief van hul afrigter kry wanneer hulle betaling kom doen en dan dit met die kwitansie vir die terreinbestuurder gee om 'n sportkassie te kan kry. Daar sal slegs een kassie per leerder toegestaan word.