Bellrylaan, Noordheuwel, Krugersdorp, 1740, Tel: +27(0)11 954 1032, GPS -26.096486, 27.808242 info@nories.co.za

BEHEERLIGGAAM

Hoof

Dr. J.A.C. Fourie:
(011) 954-1032
jacfourie@nories.co.za

Ouers

Marius Reynecke (Voorsitter):
(011) 895-9000
Mreineke1@mweb.co.za

Nelius Tolmay (Voorsitter Finansies):
(011) 474 -7357
mitchellchemicals@absamail.co.za

Jan Balt (Ondervoorsitter):
(011) 660 3758
jan@button.co.za

Carien Kriedemann:
(011) 664-7054
drkriede@yebo.co.za

Ronel Musgrove (Finansies):
(011) 954 1032
ronel@nories.co.za

Lizel van Eeden:
(011) 664-6440
matla@mweb.co.za

Opvoeders

Annemarie de Jager:
(011) 954-1032
adejager@nories.co.za

Sakkie le Roux:
(011) 954-1032
sakkie@nories.co.za

Dawie Kriel:
(011) 954-1032
sport@nories.co.za

Martin Daniel:
(011) 954-1032
martin@nories.co.za

Verteenwoordiger van admin personeel

Rina Steyn:
(011) 954-1032
rinasteyn@nories.co.za

Gekoöpteerde lede

Ben Verhoef"
ben@crescopf.co.za

Rothea Geldenhuys:
rothea.geldenhuys@gmail.com

Evert Boonzaaier:
evert@bontage.co.za